Muzika

Na harfi se mogu svirati različiti muzički žanrovi: počev od klasične pa do etno i popularne muzike. Takođe, harfa može biti i deo kamernog sastava koji najčešće čine gitara i harfa, flauta i harfa, violina i harfa, vokal i harfa.

Harfu svira Željka Milošević:

Harpomania CD

2008. i 2009. godine Harpomania je organizovala projekat kojim su snimljena dva nezvanična izdanja CD-a đaka harfe Muzičke škole „Kornelije Stanković“, Beograd. Na CD-ima svirali su đaci klase mr. Staše Mirković Grujić dok je asistent na projektu bila Željka Milošević.