Video

Duo Hilia: Zasp’o Janko

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Izvorna narodna pesma

Tatjana Karajanov Ilić – vokal

Željka Milošević – keltska harfa

Comments are closed.