Video

Čila Turo – Anđeo zlatnih krila

Pinterest LinkedIn Tumblr

Odlomak iz predstave „Anđeo zlatnih krila“ u kojoj učenica harfe Čila Turo glumi i svira harfu. Čila ima 7 godina a harfu svira 11 meseci.

Video: Mihalj Turo

Decembar 2017. Novosadsko pozorište

Comments are closed.