Kategorija

Radionice – Kursevi – Master klasovi

Kategorija

Aktivno slušanje muzike kroz pokret i crtanje Aktivnim slušanjem muzike razvija se interesovanje za muziku kao i slušna osetljivost i muzički senzibilitet. Takođe, ono stvara osnove za razvoje muzičkih sposobnosti: osećaj za ritam, melodiju i smisao za harmoniju, omogućava otkrivanje bogatstva i raznovrsnosti zvukova (kolorit instrumenata i ljudskih glasova), podstiče kreativnost i razvija psihičke sposobnosti pažnje, mišljenja i muzičkog pamćenja. S toga, aktivno slušanje muzike je od izuzetnog značaja za decu ali i za sve druge uzraste. Ovu radionicu vodile su Željka Milošević, diplomirana harfistkinja i master dizajna zvuka zajedno sa svojom jedanaestogodišnjom učenicim Loretom Hadži-Paunković i namenjena je uzrastu od 12-15 godina. Koristeći metode neformalne edukacije kroz igru i muziku na keltskoj harfi uvele su decu u čaroban svet muzike. Deca su otkrila šta je melodija, ritam, dinamika, tempo i agogika i sve to predstavila crtežima. Ovim je grupa učestvovala u zajedničkom stvaranju audiovizuelne umetnosti koja je u ovom slučaju bila dvosmerna: „oslikavanje muzike“ i „sviranje slika“. Poznato je od davnina da zvuk harfe sjajno deluje na čovekovu psihu i da doprinosi zdravlju, fizičkom, emotivnom, mentalnom i duhovnom blagostanju. Pored obezbeđene interakcije, deca su imala priliku da tokom radionice uživo slušaju ovaj instrument kao i da se upoznaju sa njim.

Slušanje harfe deluje sjajno kako na čovekovu psihu, a opuštajuće vibracije koje ona poklanja pozitivno utiču na čoveka a posebno decu. Ovakva muzika u kombinaciji sa vežbanjem joge, iz našeg iskustva, daju sjajne rezultate. Deca koja vežbaju jogu mogu ne samo da bolje regulišu svoje emocije, upravljaju stresom i da se smire, nego studije sada pokazuju da mogu takođe da biraju kvalitetniju hranu i da se uključuju u više fizičke aktivnosti od dece koja ne vežbaju. Koz jogu deca uče da pravilno dišu, što je veoma bitno, jer se na taj način povećava količina kiseonika koja dolazi u mozak, a to poboljšava koncentraciju i učenje. Pritom se podstiče duboka relaksacija koja pomaže u smirivanju i opuštanju.

Vrtić „Čarobna frula“
Joga instruktorka: Sanja Čolić

Aktivno slušanje muzike kroz pokret i crtanje Aktivnim slušanjem muzike razvija se interesovanje za muziku kao i slušna osetljivost i muzički senzibilitet. Takođe, ono stvara osnove za razvoje muzičkih sposobnosti: osećaj za ritam, melodiju i smisao za harmoniju, omogućava otkrivanje bogatstva i raznovrsnosti zvukova (kolorit instrumenata i ljudskih glasova), podstiče kreativnost i razvija psihičke sposobnost:i pažnje, mišljenja i muzičkog pamćenja.

S toga, aktivno slušanje muzike je od izuzetnog značaja za decu ali i za sve druge uzraste. Ovu radionicu vodile su Željka Milošević, diplomirana harfistkinja i master dizajna zvuka zajedno sa svojom jedanaestogodišnjom učenicim Loretom Hadži-Paunković i namenjena je uzrastu od 12-15 godina.

Koristeći metode neformalne edukacije kroz igru i muziku na keltskoj harfi uvele su decu u čaroban svet muzike. Deca su otkrila šta je melodija, ritam, dinamika, tempo i agogika i sve to predstavila crtežima. Ovim je grupa učestvovala u zajedničkom stvaranju audiovizuelne umetnosti koja je u ovom slučaju bila dvosmerna: „oslikavanje muzike“ i „sviranje slika“.

Poznato je od davnina da zvuk harfe sjajno deluje na čovekovu psihu i da doprinosi zdravlju, fizičkom, emotivnom, mentalnom i duhovnom blagostanju. Pored obezbeđene interakcije, deca su imala priliku da tokom radionice uživo slušaju ovaj instrument kao i da se upoznaju sa njim.