Kategorija

Video

Kategorija

Ove radionice se sastoje od demonstracije, prezentacije, predavanja i interaktivnih vežbi koje omogućavaju polaznicima osnovna znanja, veštine i iskustvo. Predavanja su vezana za istorijat harfe i građu instrumenta, gde se sve svira i šta se na njoj svira dok praktičan deo čine najosnovnije tehnike sviranja kao i sviranje harfe.

Na ovoj radionici, deca uzrasta 5-15 godina imala su priliku da se upoznaju sa zvucima keltske harfe koju je predstavila Željka Milošević.

Vođena od strane Georgie Grigoriadou deca su pratila Željkinu muziku na harfi kroz slobodno kretanje i igru simulirajući priču o vilama koje se pojavljuju kada harfa svira. Takođe, deca su meditira uz zvuke harfe, nakon čega su crtala svoja osećanja. Svaki crtež je predstavljao posebnu notu.

Crteže su poređali po redosledu koji su sami odabrali što je ustvari napravilo kompoziciju odsviranu na harfi. Važno je da deca odrastaju sa različitim umetnostima jer to podstiče njihovo kreativno izražavanje i mišljenje.

Ova radionica je organizovana od strane Fotini Hamidieli u biblioteci u Veriji / Grčka (http://www.libver.gr/).